Strona główna Porady ekspertów Kadry w firmie Kiedy można odebrać dzień wolny za święto przypadające w sobotę?

Kiedy można odebrać dzień wolny za święto przypadające w sobotę?

0
Kiedy można odebrać dzień wolny za święto przypadające w sobotę?

W związku z przywróceniem możliwości odebrania dnia wolnego za święto przypadające w sobotę (najbliższe 3 maja 2014 r.), mam pytanie czy można ten dzień wybrać już w kwietniu?

 

Zgodnie z art. 130 § 2 k.p. każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Dotyczy to więc także święta w sobotę, choćby był to dzień rozkładowo wolny, wynikający z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, o której mowa w art. 129 § 1 k.p.

Z brzmienia art. 130 § 2 k.p. jednoznacznie wynika, że obniżenie wymiaru czasu pracy z tytułu święta przypadającego od poniedziałku do soboty musi nastąpić w ramach okresu rozliczeniowego, w którym dane święto wystąpiło. W przypadku zatem gdy kwiecień objęty jest okresem rozliczeniowym, w którym uwzględniono także maj, odpowiedź na zadane pytanie jest twierdząca. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony, wariant przedstawiony w pytaniu nie może być rozważany.

Maciej Ofierski

specjalista prawa pracy