k.p. – Dział VII. Urlopy pracownicze (art. 152-175)

1207

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1510

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułk.p. – Dział VIII. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem (art. 175[1]-189[1])
Następny artykułUrlopy, ekwiwalent