Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Konsekwencje płacowe zmiany czasu na zimowy

Konsekwencje płacowe zmiany czasu na zimowy

0
Konsekwencje płacowe zmiany czasu na zimowy

W najbliższy weekend, w dniu 27.10.2012 r. zmieniamy czas z letniego na zimowy. Dla osób pracujących na nocną zmianę ma to duże znaczenie, gdyż pracują o godzinę dłużej.

 

W zakresie rozliczania czasu pracy przy zmianie czasu na zimowy lub letni przepisy prawa pracy nie przewidują żadnych szczególnych rozwiązań. W takim przypadku powinno się stosować metodę rozliczeniową odzwierciedlającą stan faktyczny.

Przy przejściu z czasu letniego na zimowy, co polega na cofnięciu wskazówek zegara o godzinę, pracownik pracujący w dobie, w której zmiana ta nastąpiła, będzie miał do przepracowania o 1 godzinę więcej. Dotyczy to oczywiście pracy w porze nocnej, gdyż zmiana powinna być dokonana z godziny 3.00 na godzinę 2.00. W takim przypadku dziewiąta godzina pracy – wg faktycznego rozliczenia – będzie godziną nadliczbową, a zatem trzeba ją zrekompensować dodatkowym wynagrodzeniem lub czasem wolnym od pracy.

Wydłużenie czasu pracy spowodowane odwołaniem czasu letniego środkowoeuropejskiego powinno być odnotowane w indywidualnej ewidencji czasu pracy.

G. Rompel