Korzyści networkingu

0

Kiedyś nazywano to znajomościami, dziś zwie się siecią kontaktów lub, w przypadku zastosowania szerszej definicji, networkingiem. O ile ta pierwsza nazwa miała znaczenie pejoratywne, bo oznaczała nepotyzm, protekcję czy korupcję, o tyle pozostałe formy już nie mają konotacji negatywnych. Ich podstawą jest bowiem proces wzajemnej wymiany informacji i zasobów. Ma się on odbywać w oparciu o kompetencje, wiedzę, umiejętności, doświadczenie i potencjał obu stron.

Networking przyszedł do nas z Zachodu, a jest nim to, co już znamy, ale w dużo lepszym, etycznym wydaniu. Jest nim nawiązywanie znajomości z osobami z różnych branż i reprezentującymi różne zawody oraz podtrzymwanie z nimi dobrych relacji. U jego podstaw leży obopólne zaufanie, gotowość pomocy oraz wzajemne rekomendowanie swoich usług wynikające z przekonania, że są dobrej jakości. Dobre stosunki z różnymi specjalistami sprawdzają się szczególnie w trudnych kryzysowych, gdy szybko trzeba znaleźć podwykonawcę czy kontrahenta do realizacji konkretnego działania w firmie.

Główną zaletą networkingu jest zwiększona widoczność na rynku i rozbudowana sieć godnych zaufania i polecenia kontaktów biznesowych. Te przekładają się na zysk finansowy, bo oznaczają oszczędność czasu poświęconego na szukanie odpowiedniej osoby lub firmy oraz pieniędzy. Co więcej, aktywne działania networkingowe w znaczącym stopniu podnoszą wiarygodność firmy. Należy pamiętać, że bez zachowania zasady wzajemności stają się one krótkowzroczne. Relacje muszą przynosić korzyści dla obu stron, a postawa czysto roszczeniowa szybko pozbawia partnerów do współpracy.

Można je prowadzić tradycyjnie podczas różnego rodzaju spotkań, wydarzeń, konferencji, warsztatów związanych z daną branżą. Wygodnym narzędziem do zawiązywania znajomości biznesowych jest również Internet, który z racji coraz większej liczby profesjonalnych serwisów społecznościowych oraz dużej dostępności staje się coraz popularniejszym miejscem prowadzenia działań networkingowych. Dobrą okazją do bliższego zapoznania się z ich ideą będzie Międzynarodowy Tydzień Networkingu organizowany przez BNI (Business Network International). Odbywać się w siedmiu polskich miastach od 1 do 5 lutego 2010. Partnerem akcji jest ogólnopolski program dla kadry menedżerskiej Talent Club.

„W Polsce Międzynarodowy Tydzień Networkingu jest okazją do dyskusji na temat integracji różnych środowisk biznesowych i społecznych oraz networkingu jako narzędzia niezbędnego do osiągnięcia sukcesu w obecnych realiach biznesowych” – mówi Grzegorz Turniak, Prezes BNI Polska, ekspert programu Talent Club i organizator przedsięwzięcia. Celem wydarzenia jest podniesienie świadomości społecznej na temat kluczowej roli, jaką networking odgrywa w rozwoju biznesu na całym świecie. Weźmie w nim udział kilkanaście stowarzyszeń, izb gospodarczych oraz klubów biznesu. Szczegóły na temat tego wydarzenia można znaleźć na stronie www.tydziennetworkingu.pl.

Autor: Ewelina Kitlińska
Źródło: www.kitlinska.pl

Czytaj podobne