Strona główna Aktualności oświatowe Samorząd Kraje UE muszą zwiększyć dostępność żłobków i przedszkoli

Kraje UE muszą zwiększyć dostępność żłobków i przedszkoli

0
Kraje UE muszą zwiększyć dostępność żłobków i przedszkoli

Państwa członkowskie będą musiały przyśpieszyć prace nad ulepszeniem przepisów dotyczących placówek opieki nad dziećmi, aby UE mogła osiągnąć cel 75-procentowego zatrudnienia do roku 2020 – poinformowała Komisja Europejska w sprawozdaniu opublikowanym w dniu 3 czerwca 2013 r.

 

Zgodnie z tzw. celami barcelońskimi, które przywódcy UE ustalili w 2002 r., odpowiednia opieka powinna zostać zapewniona 90 proc. dzieci w wieku od 3 lat do osiągnięcia wieku szkolnego oraz 33 proc. dzieci poniżej trzech lat.

Z danych za rok 2010 wynika, że większość krajów UE nie zdołała zrealizować swoich celów w zakresie zapewnienia usług opieki nad dziećmi: tylko osiem z nich osiągnęło te cele dla obu kategorii wiekowych (0–3 lata oraz od 3 lat do wieku objętego obowiązkiem szkolnym): Belgia, Dania, Hiszpania, Francja, Holandia, Szwecja, Słowenia i Wielka Brytania. Tylko dziesięć państw członkowskich zrealizowało cel dla pierwszej grupy wiekowej (0–3 lata), a jedenaście – dla drugiej grupy wiekowej (od 3 lat do wieku objętego obowiązkiem szkolnym).

Z kolei w 2011 nastąpił spadek dostępności usług opieki nad dziećmi z drugiej grupy wiekowej. Oznacza to, że niektóre kraje, które osiągnęły wyznaczony cel w 2010 r., teraz nie są w stanie osiągnąć poziomu 90 proc. – wśród nich są: Hiszpania, Holandia i Irlandia.

„Każdy rodzic wie aż za dobrze, jak ważne są żłobki i przedszkola z dostępnymi miejscami i po przystępnej cenie. Ma to ogromne znaczenie nie tylko dla rozwoju dziecka, ale i dla organizacji życia pracujących rodziców. Mimo to do tej pory mniej niż jedna trzecia krajów UE zrealizowała swoje cele w zakresie placówek opieki nad dziećmi”, stwierdziła wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa. „Państwa członkowskie muszą intensywnie zabrać się do pracy, jeśli chcą osiągnąć wyznaczony sobie cel, jakim jest 75-procentowe zatrudnienie. Infrastruktura opieki nad dziećmi nie powinna być postrzegana jako koszt, ale jako inwestycja na przyszłość”.

Jak przekonuje Komisja, strategie ułatwiające zachowanie równowagi między życiem prywatnym a pracą – zwłaszcza dotyczące usług opieki nad dziećmi – są kluczem do wspierania zatrudnienia kobiet. Dlatego też w dniu 29 maja br. Komisja uwzględniła tę kwestię w zaleceniach dla poszczególnych krajów na 2013 r. Do 11 państw członkowskich, w tym także do Polski, skierowano zalecenia dotyczące zatrudnienia kobiet, dostępności i jakości usług opieki nad dziećmi, dostępności miejsc w świetlicach i usług opieki.

Źródło: europa.eu, oprac. B. Opar