Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Krajowy Fundusz Szkoleniowy – wsparcie edukacji ustawicznej pracowników 45+

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – wsparcie edukacji ustawicznej pracowników 45+

0
Krajowy Fundusz Szkoleniowy – wsparcie edukacji ustawicznej pracowników 45+

Jednym z nowych instrumentów, jakie wprowadza nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Ułatwi on pracodawcom przekwalifikowanie lub podniesienie kwalifikacji pracowników oraz dostosowanie ich umiejętności do zmieniających się wymagań. Priorytetem Funduszu na lata 2014-2015 jest wsparcie edukacji ustawicznej osób w wieku 45 +.

Do Krajowego Funduszu Szkoleniowego trafi w tym roku 40 mln zł. Przeznaczone będą na podnoszenie kwalifikacji pracowników. W kolejnych latach Fundusz będzie otrzymywał 200 mln zł rocznie.

Zarówno udział w edukacji osób pracujących w wieku 55-64 lata, jak i niskie wykształcenie poszukujących pracy pokazują, że na tym polu jest jeszcze wiele do zrobienia. – Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest inwestowaniem w stabilizację zawodową i pozycję na rynku pracy tych osób – dodał wiceminister Męcina.

Pracodawca będzie mógł przeznaczyć rocznie na szkolenie pracownika kwotę wynoszącą 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Może liczyć na dofinansowanie w wysokości 80 proc. poniesionych kosztów, a w przypadku mikrofirm nawet do 100 proc. Środki finansowe zostaną podzielone pomiędzy województwami w zależności od liczby miejsc pracy.

źródło: MPiPS