Strona główna ZUS Zasiłki i świadczenia KRUS: turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2014 roku

KRUS: turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2014 roku

0
KRUS: turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2014 roku

W 2014 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz dwudziesty pierwszy organizuje w czasie letnich wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników − ubezpieczonych w KRUS. Mogą z nich korzystać dzieci urodzone pomiędzy 1999 a 2007 r., których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) uprawnione jest do świadczeń KRUS.

 

Podstawę skierowania na turnus stanowi wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny wraz z informacją wychowawcy klasy i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego. Zgłoszenia dziecka należy dokonać w najbliższej dla miejsca zamieszkania rolnika jednostce KRUS − oddziale regionalnym lub placówce terenowej Kasy − w terminie określonym przez tę jednostkę, po uprzednim wypełnieniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę. Skierowanie dziecka do konkretnego zakładu następuje po kwalifikacji lekarza inspektora oddziału regionalnego i zatwierdzeniu skierowania w Centrali KRUS.

W pierwszej kolejności na turnusy kierowane są dzieci, na które rodzice pobierają zasiłek pielęgnacyjny. Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Jak informuje KRUS, w latach 1993−2013 z rehabilitacji połączonej z wakacyjnym wypoczynkiem skorzystało około 26 tys. dzieci.

W 2014 roku zostało przygotowanych 1176 miejsc, w tym:

1) na turnusach dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu:

 • w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju – dwa turnusy w terminach:
  • I turnus: od 29 czerwca do 19 lipca
  • II turnus: od 20 lipca do 9 sierpnia
 • w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu – dwa turnusy w terminach:
  • I turnus: od 10 lipca do 30 lipca
  • II turnus: od 31 lipca do 20 sierpnia

2) na turnusach dla dzieci z chorobami układu oddechowego:

 • w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu – dwa turnusy w terminach:
  • I turnus: od 17 lipca do 6 sierpnia
  • II turnus: od 8 sierpnia do 28 sierpnia
 • w Centrum Rehabilitacji Rolników w Szklarskiej Porębie – jeden turnus w terminie od 22 lipca do 11 sierpnia
 • w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS „Sasanka” w Świnoujściu – jeden turnus w terminie od 11 sierpnia do 31 sierpnia.

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni. Szczegółowe informacje na ten temat, w tym wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełniania wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzyskać w oddziałach regionalnych KRUS. Dane teleadresowe oddziałów dostępne są na stronie internetowej Kasy. Ze strony KRUS można pobrać także: Wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny oraz Informację wychowawcy klasy o dziecku i oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.

Źródło: www.krus.gov.pl