Strona główna Wskaźniki Świadczenia emerytalno-rentowe Kwoty powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia przedemerytalnego

Kwoty powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia przedemerytalnego

0
Limit Okres: od 01.03.2022 r.
Dopuszczalna kwota przychodu* miesięczna 1415,70 zł
roczna 16 988,40 zł
Graniczna kwota przychodu** miesięczna 3963,80 zł
roczna 47 565,60 zł

*    powodująca zmniejszenie świadczenia
**    powodująca zawieszenie świadczenia