Strona główna ZUS Zasiłki i świadczenia Lekarz wypisze pacjentowi recepty nawet na rok

Lekarz wypisze pacjentowi recepty nawet na rok

0
Lekarz wypisze pacjentowi recepty nawet na rok

Z dniem 4 października 2014 r. zmieniły się zasady wystawiania recept. Zmiany polegają przede wszystkim na wydłużeniu okresu, na jaki może zostać wystawiona recepta, oraz zwiększeniu ilości leku, jaką można przepisać na jednej recepcie.

 

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi na mocy rozp. MZ z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz.U. poz. 1239) lekarz może wystawić:

  • receptę na ilość leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego do maksymalnie 120-dniowego okresu stosowania;
  • do 12 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 360 dni stosowania, z zastrzeżeniem, że na jednej recepcie nie można przepisać leku, na więcej niż 120 dni stosowania;
  • receptę na podwójną ilość leku recepturowego;
  • do 16 recept na wykonywane w aptece leki recepturowe w postaci maści, kremów, mazideł, past albo żeli do stosowania na skórę, niezbędnych pacjentowi do maksymalnie łącznie 120-dniowego okresu stosowania;
  • do 6 recept na środki antykoncepcyjne na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 6-miesięcznego stosowania.

Źródło: www.nfz.gov.pl