Strona główna ZUS Składki na ubezpieczenie Limit podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Limit podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

0
Limit podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Od 01.12.2013 r. wzrasta kwota, która stanowi maksymalną podstawę wymiaru składek dla osób opłacających dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe dla osób dobrowolnie podlegających ubezpieczeniu chorobowemu jest kwota nieprzekraczająca miesięcznie 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (art. 20 ust. 3 s.u.s.).

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dn. 13.11.2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2013 r. wspomniane wynagrodzenie w tym okresie wyniosło 3651,72 zł.

W związku z powyższym w okresie od 01.12.2013 r. do 31.12.2013 r. podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekroczyć kwoty 9129,30 zł. Począwszy od 2014 r. maksymalna podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie będzie ulegała zmianie co trzy miesiące (tak jak odbywało się to dotychczas). Kwota ta zostanie określona na cały rok.

B. Opar