Strona główna ZUS Składki na ubezpieczenie Limit podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w 2014 r.

Limit podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w 2014 r.

0
Limit podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w 2014 r.

Od 01.01.2014 r. kwota, która stanowi maksymalną podstawę wymiaru składek dla osób opłacających dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, wzrosła do poziomu 9365 zł.

Począwszy od 2014 r. maksymalna podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie będzie ulegała zmianie co trzy miesiące (tak jak odbywało się to dotychczas). Kwota ta będzie określana na cały rok. 

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1442) podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe dla osób dobrowolnie podlegających ubezpieczeniu chorobowemu jest kwota nieprzekraczająca miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Kwota maksymalnej podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe została określona w komunikacie Prezesa GUS z dn. 24 grudnia 2013 r. w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie  (M.P. z 2014 r. poz. 4). 

W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekroczyć kwoty 9365 zł.

B. Opar