Strona główna Wskaźniki Świadczenia emerytalno-rentowe Limity rocznego dochodu, którego osiągnięcie skutkuje zmniejszeniem lub zawieszeniem świadczeń emerytalno-rentowych

Limity rocznego dochodu, którego osiągnięcie skutkuje zmniejszeniem lub zawieszeniem świadczeń emerytalno-rentowych

0
Okres obowiązywania Zmniejszenie świadczeń Zawieszenie świadczeń
01.01.2020 – 31.12.2020
43 187,90 zł
80 205,20 zł
01.01.2019 – 31.12.2019
40 638,30 zł
75 470,60 zł
01.01.2018 – 31.12.2018
37 851,70 zł
70 295,30 zł
01.01.2017 – 31.12.2017
35 522,10 zł
65 969,10 zł
01.01.2016 – 31.12.2016
34 054,40 zł
63 243,30 zł
01.01.2015 – 31.12.2015 32 911,10 zł 61 119,90 zł
01.01.2014 – 31.12.2014 31 822,80 zł
59 099,00 zł
01.01.2013 – 31.12.2013 30 661,20 zł 56 941,30 zł
01.01.2012 – 31.12.2012 29 772,30 zł 55 291,00 zł
01.01.2011 – 31.12.2011 28 444,40 zł 52 824,80 zł
01.01.2010 – 31.12.2010 27 093,40 zł 50 316,10 zł