Strona główna Aktualności oświatowe Dyrektor List wiceminister edukacji do dyrektorów szkół podstawowych ws. podręczników

List wiceminister edukacji do dyrektorów szkół podstawowych ws. podręczników

0
List wiceminister edukacji do dyrektorów szkół podstawowych ws. podręczników

Wiceminister edukacji Joanna Berdzik skierowała do dyrektorów szkół podstawowych list dotyczący realizacji przepisów ustawy podręcznikowej oraz rozporządzenia ws. dotacji celowej.

 

Ustawa z dn. 30.05.2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 811) oraz rozp. MEN z dn. 07.07.2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz.U. z 2014 r. poz. 902) weszły w życie 8 lipca 2014 r.

Wiceminister Berdzik przypomina, że dyrektorzy publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez j.s.t. mogą już składać do organów prowadzących informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauki języka obcego nowożytnego oraz na zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klasy I szkoły podstawowej. Odpowiedni druk został załączony do ww. rozp.

Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne oraz dyrektorzy niepublicznych szkół podstawowych mogą składać wnioski o udzielenie dotacji na zakup ww. podręczników i materiałów dla uczniów klasy I wraz z informacjami niezbędnym dla ustalenia wysokości dotacji. Wnioski te składa się do j.s.t. obowiązanej do prowadzenia szkół podstawowych odpowiedniego rodzaju, na druku stanowiącym załącznik do ww. rozp.

„Biorąc pod uwagę czas potrzebny do uruchomienia i przekazania dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego, uprzejmie prosimy Państwa Dyrektorów o zorganizowanie w szkole niezbędnych działań tak, aby wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2014/2015 wszyscy uczniowie klasy I szkoły podstawowej mieli zapewniony dostęp do bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych” – pisze wiceminister.

Cały list dostępny na stronie MEN.

Źródło: www.men.gov.pl

Oprac. MT