Strona główna Aktualności oświatowe Uczniowie MEN: już 60% przedszkolaków uczy się języka obcego

MEN: już 60% przedszkolaków uczy się języka obcego

0
MEN: już 60% przedszkolaków uczy się języka obcego

Odsetek dzieci, które w ramach edukacji przedszkolnej uczestniczą w zajęciach z języka obcego, wzrósł z 33% w roku szkolnym 2013/2014 do 60% w roku bieżącym – informuje MEN.

 

Taką wiadomość przekazała wiceminister edukacji Joanna Berdzik na posiedzeniu sejmu w dn. 5 lutego 2015 r. Przypomniała, że MEN wprowadziło do podstawy programowej wychowania przedszkolnego nowy obowiązkowy obszar kształcenia pod nazwą „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym” (rozp. MEN z dn. 30.05.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – Dz.U. poz. 803). Przepisy te nakładają na przedszkola obowiązek realizacji zajęć z języka obcego: od września 2015 r. dla pięciolatków, od września 2017 r. – dla dzieci 3- i 4-letnich, uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym. „Jeśli chodzi o zajęcia z języka angielskiego, to mimo to, że one w tej chwili nie są obowiązkowe, w tym roku wskaźnik dotyczący dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym i uczących się języka wzrósł z 33% do 60%. Tak więc widzimy, że w tym zakresie dzieci korzystają z zajęć dodatkowych niewątpliwie w większym stopniu” – podkreśliła Joanna Berdzik.

Małgorzata Tabaszewska