Strona główna Aktualności oświatowe Dyrektor MEN: kadencję dyrektora trzeba przeliczać na lata szkolne

MEN: kadencję dyrektora trzeba przeliczać na lata szkolne

0
MEN: kadencję dyrektora trzeba przeliczać na lata szkolne

Kadencja dyrektora szkoły zawsze kończy się 31 sierpnia danego roku, nawet jeśli rozpoczęła się w trakcie roku szkolnego, np. w lipcu – wyjaśnia ministerstwo edukacji narodowej.

 

Zgodnie z art. 36a ust. 13 u.s.o. stanowisko dyrektora szkoły powierza się na okres pięciu lat szkolnych. Pojęcie roku szkolnego ustawodawca wyjaśnia w art. 63 u.s.o.: rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.

Wyznaczenie terminu zakończenia kadencji dyrektora szkoły nie nastręcza trudności, jeżeli powierzenie tego stanowiska następuje z dniem 1 września. Osoba, która objęła je z pierwszym dniem roku szkolnego 2013/2014, zakończy urzędowanie 31 sierpnia 2018 r. (będzie zarządzać szkołą przez pięć pełnych lat szkolnych: 2013/2014–2017/2018).

Trudności pojawiają się, gdy mamy do czynienia z nietypowymi przypadkami – takimi, gdy powierzenie następuje w trakcie roku szkolnego, np. w wakacje. Ustawodawca mówi wyraźnie o latach szkolnych, a nie o kalendarzowych. Dlatego nie można przyjąć, że w przypadku powierzenia stanowiska z dniem 1 lipca 2013 r. kadencja zakończy się z końcem czerwca po upływie pięciu lat (wtedy liczylibyśmy lata, a nie lata szkolne).

Wiceminister edukacji Przemysław Krzyżanowski wyjaśnia, że w takim wypadku kadencja zakończy się 31 sierpnia 2017 r. „Naliczając okres powierzenia stanowiska dyrektora szkoły od dnia 1 lipca 2013 r., należy przyjąć, że z dniem 31 sierpnia 2013 r. skończył się pierwszy rok szkolny, w którym dyrektor rozpoczął swoją kadencję. Po doliczeniu kolejnych czterech lat szkolnych koniec jego pięcioletniej kadencji upłynie z dniem 31 sierpnia 2017 r.” – tłumaczy wiceminister w odpowiedzi z dn. 09.01.2014 r., udzielonej na interpelację posła Łukasza Zbonikowskiego (nr 22839).

Małgorzata Tabaszewska