MEN podał kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013

282

Z ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wyodrębnia się – zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.) – rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej, której wysokość wynosi 0,4%. Zgodnie z art. 28 ust. 3 tej ustawy rezerwą części oświatowej subwencji ogólnej dysponuje minister finansów, po zasięgnięciu opinii ministra edukacji oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułDokumentowanie kwalifikacji zawodowych – nowelizacja przepisów o świadectwach
Następny artykułNowoczesny system wspomagania szkół – zadania poradni i bibliotek pedagogicznych