Strona główna Aktualności oświatowe Uczniowie MEN przeanalizuje przepisy określające zasady organizacji wypoczynku dla uczniów

MEN przeanalizuje przepisy określające zasady organizacji wypoczynku dla uczniów

0
MEN przeanalizuje przepisy określające zasady organizacji wypoczynku dla uczniów

W ministerstwie edukacji trwają prace nad nowelizacją rozp. MEN z dn. 21.01.1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U z 1997 r. Nr 12, poz. 67, ze zm.).

 

Resort będzie analizował wszystkie zapisy obecnego rozporządzenia, a zwłaszcza rozstrzygnięcia, które regulują wrażliwe kwestie, np. dotyczące wymagań stawianych wychowawcom i kierownikom wypoczynku oraz sposobu uzyskiwania kompetencji kadrowych przez te osoby.

Zmianie mają także ulec zapisy ustawy o systemie oświaty. Już w grudniu ubiegłego roku minister edukacji narodowej wystąpiła do ministra sprawiedliwości z propozycją wprowadzenia do u.s.o. regulacji określającej, że opiekę nad uczniami w czasie wypoczynku mogą sprawować wyłącznie osoby niekarane.

Kwestia bezpieczeństwa dzieci podczas wakacyjnych wyjazdów jest w ostatnim czasie szeroko dyskutowanym tematem. Niewątpliwie przyczynkiem do dyskusji stały się dwa nieszczęśliwe wypadki z udziałem uczestników kolonii.

MEN przypomina na swojej stronie, że zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży przebywającym na koloniach i obozach jest podstawowym obowiązkiem organizatorów letniego wypoczynku.

B. Opar