Strona główna Aktualności oświatowe Dyrektor MEN przypomina: wstrzymywanie wydawania świadectw jest niedopuszczalne

MEN przypomina: wstrzymywanie wydawania świadectw jest niedopuszczalne

0
MEN przypomina: wstrzymywanie wydawania świadectw jest niedopuszczalne

W związku z doniesieniami prasowymi o wstrzymywaniu wydawania uczniom i absolwentom promocyjnych świadectw szkolnych i świadectw ukończenia szkoły MEN informuje, że jest to działanie niezgodne z prawem.

Szkoły zatrzymują świadectwa z kilku powodów, m.in. w przypadku nieuiszczenia opłaty za świadectwo, nieuiszczenia dobrowolnej składki na radę rodziców, braku przedłożenia przez absolwenta tzw. „obiegówki”.

Resort przypomina, że zgodnie z § 26 ust. 1 rozporządzenia MEN z dn. 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 97, poz. 624, ze zm.) „świadectwa, odpisy świadectw dojrzałości, odpisy aneksów do świadectw dojrzałości, dyplomu, suplementy, zaświadczenia, indeksy, legitymacje szkolne i legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych, a także kopie, o których mowa w § 23 ust. 2, są wydawane odpowiednio przez szkoły, kuratora oświaty, komisje okręgowe i przedszkola nieodpłatnie”.

Źródło: www.men.gov.pl