Strona główna Aktualności oświatowe Dyrektor MEN: szkoła nie może pobierać opłat za lekcje pływania organizowane w ramach WF

MEN: szkoła nie może pobierać opłat za lekcje pływania organizowane w ramach WF

0
MEN: szkoła nie może pobierać opłat za lekcje pływania organizowane w ramach WF

Niektóre krakowskie szkoły podstawowe pobierają od rodziców opłaty za udział dzieci w zajęciach na basenie, organizowanych w godzinach lekcyjnych WF; w tym czasie reszta uczniów, których nie stać na płatne lekcje, przesiaduje w świetlicy – pisze poseł Józef Lassota w interpelacji do MEN.

 

O nieprawidłowościach w organizacji zajęć wychowania fizycznego poinformowali posła zaniepokojeni rodzice pierwszoklasistów. „Uczniowie już w I klasie szkoły podstawowej, decyzją większości rodziców w danej klasie, odbywają w godzinach lekcyjnych wychowania fizycznego zajęcia na basenie w odpłatnej formie. W tym czasie uczniowie, którzy ze względów finansowych nie mogą uczestniczyć w tych zajęciach, muszą czekać w świetlicy szkolnej na powrót nauczyciela i reszty klasy z basenu. Szkoła w tym czasie nie zapewnia dzieciom planowych lekcji WF, a jedynie różne zajęcia zastępcze, w tym z innymi klasami. Z relacji rodziców wynika, że nierzadko 1/3 klasy nie uczęszcza na basen. Basen w formie nieodpłatnej jest organizowany przez szkołę w III klasie” – pisze poseł. Podkreśla, że taka praktyka nie tylko pozbawia dzieci aktywności ruchowej, ale także dzieli je na bogatsze i mniej zamożne. „Płatne lekcje basenu powinny odbywać się w formie zajęć wyłącznie pozalekcyjnych, szkoła powinna dawać równe szanse wszystkim dzieciom, a zwłaszcza szkoła publiczna” – zaznacza poseł.

Tego samego zdania jest MEN. Wiceminister Joanna Berdzik, która udzieliła odpowiedzi na tę interpelację, podkreśla, że sytuacja opisana przez posła jest niedopuszczalna i wymaga natychmiastowej reakcji. „Kurator oświaty ma obowiązek interweniować w trybie sprawowanego nadzoru pedagogicznego” – pisze wiceminister. Przepisy nie pozostawiają bowiem wątpliwości: szkoła publiczna zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania (art. 7 ust. 1 pkt 1 u.s.o.). „Zajęcia wychowania fizycznego, niezależnie od formy, w jakiej są prowadzone, są obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi” – podkreśla Joanna Berdzik. Dlatego szkoła publiczna nie może pobierać opłat za realizację tych zajęć ani uzależniać możliwości uczestniczenia w nich od wniesienia opłaty przez rodziców.

Małgorzata Tabaszewska