Strona główna Aktualności oświatowe Projekty aktów prawnych MEN ustępuje. Nie będzie zmian w przekazywaniu szkół

MEN ustępuje. Nie będzie zmian w przekazywaniu szkół

0
MEN ustępuje. Nie będzie zmian w przekazywaniu szkół

Na wczorajszym posiedzeniu podkomisji sejmowej posłowie zdecydowali o wykreśleniu z tzw. ustawy rekrutacyjnej przepisów, przeciwko którym protestuje ZNP. Wniosek poparło również MEN.

 

Z projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty znikną przepisy umożliwiające przekazywanie szkół i placówek związkom międzygminnym lub związkom powiatów oraz zatrudnianie w szkołach podstawowych nauczycieli na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a nie w Karcie nauczyciela (chodzi o nauczycieli zatrudnianych w celu wspierania procesu dydaktycznego). Przeciwko tym zmianom od kilku tygodni protestuje ZNP. Zdaniem związkowców ministerialne propozycje to próba stopniowego odejścia od stosowania Karty nauczyciela w szkołach publicznych.

Związkowcom nie podoba się też przepis dotyczący zatrudniania w przedszkolach osób niebędących nauczycielami. MEN tłumaczy, że chodzi o specjalistów (np. od rytmiki), którzy mogliby prowadzić zajęcia dodatkowe na podstawie umów zawieranych indywidualnie z przedszkolami. Związkowcy obawiają się, że taka regulacja doprowadzi do ograniczenia stosowania Karty nauczyciela w przedszkolach. Ostatecznie ZNP zgodził się na pozostawienie tego przepisu, ale pod warunkiem, że MEN doprecyzuje jego brzmienie tak, by nie było wątpliwości, że chodzi tu o zajęcia dodatkowe. Podkomisja zobowiązała też MEN do przedstawienia szczegółowej analizy skutków uchwalenia tej regulacji. Resort ma przedstawić te informacje w poniedziałek 2 grudnia na posiedzeniu sejmowych komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Małgorzata Tabaszewska