Strona główna Informator gospodarczy Aktualności gospodarcze MG: ożywienie w polskiej gospodarce nabiera tempa

MG: ożywienie w polskiej gospodarce nabiera tempa

0
MG: ożywienie w polskiej gospodarce nabiera tempa

Według szacunków GUS w III kwartale 2013 r. PKB był wyższy o 1,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. Jak czytamy w komentarzu MG do danych GUS, prognozy te są zgodne z oczekiwaniami analityków resortu gospodarki oraz wcześniejszym szybkim szacunkiem PKB.

 

W III kw. wzrosła konsumpcja indywidualna (o 1 proc.) i publiczna (o 1,7 proc.). Po czterech kwartałach spadku o 0,6 proc. zwiększyły się nakłady brutto na środki trwałe. Zgodnie z oczekiwaniami podtrzymany został pozytywny wkład eksportu netto.

Wzrost PKB, także po stronie podażowej gospodarki, pozostał zrównoważony. W ostatnim kwartale wartość dodana rosła we wszystkich głównych sektorach, z wyjątkiem budownictwa, którego spadkowy trend wyhamował jednak w III kw. Po wyeliminowaniu zjawisk o charakterze sezonowym dynamika wartości dodanej w budownictwie była w III kw. dodatnia (względem poprzedniego kwartału).

Szacunki GUS wskazują, iż ożywienie w polskiej gospodarce nabiera tempa. Wyrównany sezonowo wzrost gospodarczy wyniósł w III kw. 0,6 proc., wobec 0,5 proc. − w poprzednim. Po długim okresie spadku wzrósł popyt krajowy. Zgodnie z oczekiwaniami kończy się proces dostosowania zapasów, co wraz z rosnącymi nakładami inwestycyjnymi przyśpiesza tempo wzrostu importu. To zaś powoduje, że pomimo znaczącego wzrostu eksportu wkład eksportu netto był niższy niż w poprzednich trzech miesiącach 2013 r.

Wzrost nakładów inwestycyjnych, a także przyśpieszenie tempa wzrostu konsumpcji oraz eksportu wskazują na zrównoważony charakter ożywienia gospodarczego w Polsce. W kolejnych kwartałach powinniśmy obserwować dalsze przyśpieszenie dynamiki wzrostu gospodarczego. Eksperci MG szacują, że w IV kw. 2013 r. dynamika PKB będzie się kształtować w granicach 2,3 proc.

Źródło: www.mg.gov.pl