Strona główna Informator gospodarczy Wokół firmy MG: rejestracja firmy w CEIDG jest bezpłatna

MG: rejestracja firmy w CEIDG jest bezpłatna

0
MG: rejestracja firmy w CEIDG jest bezpłatna

Ministerstwo Gospodarki przypomina, że osoba fizyczna dokonująca wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

 

Każda osoba zakładająca konto w systemie CEIDG, otrzymuje komunikat o tym, iż wpis do rejestru jest bezpłatny. Ponadto znajduje się on na papierowym formularzu CEIDG-1 oraz w instrukcji jego wypełniania. Otrzymują go także elektronicznie przedsiębiorcy wraz z potwierdzeniem o dokonaniu wpisu w systemie CEIDG. Szczegółowe informacje w tym zakresie zamieszczone są na stronie www.ceidg.gov.pl.

Ministerstwo Gospodarki zaleca przedsiębiorcom szczególną ostrożność przy podejmowaniu współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do prowadzonych przez siebie rejestrów. Resort nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów przedsiębiorców prowadzonych przez przedsiębiorstwa komercyjne. MG, jak i rejestr CEIDG, nie wysyłają do przedsiębiorców wezwań sugerujących konieczność dokonania przelewu określonej kwoty na podstawie dołączonych poleceń wpłaty. Tego typu wezwania stanowią wyłącznie ofertę handlową, nie związaną z zadaniami wykonywanymi przez Ministra Gospodarki.

Źródło: www.mg.gov.pl