Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Miesięczne i roczne informacje o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – jednolite przepisy

Miesięczne i roczne informacje o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – jednolite przepisy

0
Miesięczne i roczne informacje o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 20.06.2014 r. pod pozycją 809 opublikowano obwieszczenie MPiPS z dn. 08.05.2014 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity tekst rozp. MPiPS z dn. 20.12.2012 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 33).

W jednolitym tekście wymienionego powyżej rozp. MPiPS z dn. 20.12.2012 r. uwzględniono zmianę wprowadzoną za pośrednictwem rozp. nowelizującego, wydanego przez ministra pracy dnia 26.04.2013 r. (Dz.U. poz. 530), pomijając jednocześnie § 2 rozp. zmieniającego, który określa termin wejścia w życie aktu zmieniającego.
Rozp. MPiPS z dn. 20.12.2012 r. określa – w załącznikach 1–3 – następujące wzory:

  • informacji miesięcznej o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (INF-1),
  • informacji miesięcznej o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – informacji ewidencyjnej (INF-Z),
  • informacji rocznej o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (INF-2).

Obowiązek składania informacji, o których wyżej mowa, spoczywa na pracodawcach oraz innych instytucjach odpowiednio zatrudniających, kształcących lub działających na rzecz osób niepełnosprawnych, objętych zwolnieniem z wpłat na PFRON na podstawie art. 21 ust. 2, 2a, 2b i 2e ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Maciej Ofierski