Strona główna Informator gospodarczy Aktualności gospodarcze Miliony na poprawę efektywności energetycznej

Miliony na poprawę efektywności energetycznej

0
Miliony na poprawę efektywności energetycznej

Ponad 340 mln zł w formie dotacji i pożyczek, przeznaczy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekty poprawiające efektywność energetyczną w przedsiębiorstwach energochłonnych. Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach  programu „Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki” ruszył 10 marca br.

 

O programie

To jeden z pierwszych skonsolidowanych programów, ogłaszanych przez NFOŚiGW w tym roku. Jego celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko. Wspierane będą działania polegające m.in. na:

  • zmniejszeniu zużycia surowców pierwotnych,
  • zwiększeniu efektywności energetycznej,
  • ograniczaniu szkodliwych emisji do atmosfery,
  • energetycznym wykorzystaniu przemysłowych odpadów (w tym osadów ściekowych) oraz
  • wykonaniu audytu energetycznego/elektroenergetycznego w przedsiębiorstwach.

„Realizacja programu przyniesie nie tylko wymierne efekty dla środowiska, ale także korzyści finansowe dla przedsiębiorców” – mówi Janusz Ostapiuk, wiceminister środowiska.

Program składa się z trzech części. W ramach pierwszej na audyty energetyczne przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dotacje do 70% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie obejmuje: audyty energetyczne procesów technologicznych, audyty elektroenergetyczne budynków i wewnętrznych sieci przemysłowych, audyty energetyczne źródeł energii cieplnej, energii elektrycznej i chłodu oraz audyty energetyczne zewnętrznych sieci ciepłowniczych i budynków.

W kolejnej części programu „Zwiększenie efektywności energetycznej” dofinansowane będą zadania inwestycyjne, prowadzące do oszczędności energii lub wzrostu efektywności energetycznej realizowane w przedsiębiorstwach. Przystąpienie firmy do programu jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego lub  elektroenergetycznego. Wsparciem mogą zostać objęte przedsięwzięcia racjonalizujące zużycia energii elektrycznej, cieplnej i gazu, modernizację procesów przemysłowych, wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością.

Z kolei w trzeciej części programu pod nazwą E-KUMULATOR − Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu, na wsparcie mogą liczyć m.in. projekty związane z wytwarzaniem energii i paliwa z przemysłowych odpadów i osadów ściekowych,  zmniejszeniem zużycia surowców pierwotnych oraz ograniczeniem szkodliwych emisji do atmosfery. Jego realizacja planowana jest jedynie w 2014 roku (chodzi o nabór wniosków i zawarcie umów dofinansowania), natomiast projekty mogą być realizowane do końca 2017 r.

Jakie dofinansowanie?

Budżet w ramach konkursu oszacowano na poziomie ponad 340 mln zł dla nowych inwestycji oraz 5 mln zł na wykonanie audytów energetycznych. Beneficjentami programu mogą być przedsiębiorcy podejmujący realizację przedsięwzięć oszczędzających energię, zużywający sumarycznie (energia elektryczna, cieplna) powyżej 20 GWh energii w roku.  W przypadku E-KUMULATORA limit ten nie obowiązuje. Wnioski będą przyjmowane od 10 do 24 marca 2014 r. przez NFOŚiGW.

Źródło: www.mos.gov.pl