Strona główna Wskaźniki Świadczenia emerytalno-rentowe Minimalna wysokość emerytur i rent od dnia 1.03.2020 r.

Minimalna wysokość emerytur i rent od dnia 1.03.2020 r.

0
Świadczenie Kwota
emerytura 1200,00 zł
renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna 1200,00 zł
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 900,00 zł
renta wypadkowa z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
oraz renta rodzinna wypadkowa
1440,00 zł
renta wypadkowa z tytułu częściowej niezdolności do pracy 1080,00 zł