Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych od 1.03.2014 r.

Minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych od 1.03.2014 r.

0
Minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych od 1.03.2014 r.

W związku z ogłoszeniem kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kw. 2013 r. od dn. 01.03.2014 r. zmianie ulegają stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników młodocianych.

Zgodnie z rozp. RM z dn. 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278, z późn. zm.), minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych wynosi:

  • 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – w 1. roku nauki,
  • 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – w 2. roku nauki,
  • 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – w 3. roku nauki.

Ponadto młodocianemu odbywającemu przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Przeciętna pensja w IV kw. 2013 r. ukształtowała się na poziomie 3823,32 zł, a zatem w okresie od 01.03.2014 r. do 31.05.2014 r. kwoty minimalnego wynagrodzenia pracownika młodocianego wynoszą:

  • 152,93 zł – w 1. roku nauki,
  • 191,17 zł – w 2. roku nauki,
  • 229,40 zł – w 3. roku nauki.

Minimalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych stanowi kwota wynagrodzenia obliczana w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłoszonego przez Prezesa GUS. 

 

Minimalne kwoty składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych
od 01.03.2014 r. do 31.05.2014 r.

Podstawa wymiaru składki

Ubezpieczenie

Sposób finansowania

płatnik

ubezpieczony

w 1. roku nauki

152,93 zł

emerytalne

14, 93 zł

14,93 zł

rentowe

9,94 zł

2,29 zł

chorobowe

3,75 zł

w 2. roku nauki

191,17 zł

emerytalne

18,66 zł

18,66 zł

rentowe

12,43 zł

2,87 zł

chorobowe

4,68 zł

w 3. roku nauki

229,40 zł 

emerytalne

22,39 zł

22,39 

rentowe

14,91 zł

3,44 zł

chorobowe

5,62 zł

 

W powyższej tabeli nie podano kwoty składki ubezpieczenia wypadkowego – jej wysokość zależy bowiem od liczby osób zatrudnionych przez płatnika oraz posiadania wpisu do REGON, a także typu prowadzonej działalności.

B. Opar