Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych od 1.03.2015 r.

Minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych od 1.03.2015 r.

0
Minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych od 1.03.2015 r.

W związku z ogłoszeniem kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kw. 2014 r. od dnia 01.03.2015 r. zmianie ulegają stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników młodocianych.

Zgodnie z rozp. RM z dn. 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278, z późn. zm.), minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych wynosi:

  • 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – w 1. roku nauki,
  • 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – w 2. roku nauki,
  • 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – w 3. roku nauki.

Ponadto młodocianemu odbywającemu przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Przeciętna pensja w IV kw. 2014 r. ukształtowała się na poziomie 3942,67 zł, a zatem w okresie od 01.03.2015 r. do 31.05.2015 r. kwoty minimalnego wynagrodzenia pracownika młodocianego wynoszą:

  • 157,71 zł – w 1. roku nauki,
  • 197,13 zł – w 2. roku nauki,
  • 236,56 zł – w 3. roku nauki.

Minimalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych stanowi kwota wynagrodzenia obliczana w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłoszonego przez Prezesa GUS.  

 

Minimalne kwoty składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych
od 01.03.2015 r. do 31.05.2015 r.

Podstawa wymiaru składki

Ubezpieczenie

Sposób finansowania

płatnik

ubezpieczony

w 1. roku nauki

157,71 zł

emerytalne

15,39 zł

15,39 

rentowe

10,25 zł

2,37 zł

chorobowe

3,86 zł

w 2. roku nauki

197,13 zł

emerytalne

19,24 zł

19,24 zł

rentowe

12,81 zł

2,96 zł

chorobowe

4,83 zł

w 3. roku nauki

236,56 zł 

emerytalne

23,09 zł

23,09 zł

rentowe

15,38 zł

3,55 zł

chorobowe

5,80 zł

 

W powyższej tabeli nie podano kwoty składki ubezpieczenia wypadkowego – jej wysokość zależy bowiem od liczby osób zatrudnionych przez płatnika oraz posiadania wpisu do REGON, a także typu prowadzonej działalności.

B. Opar