Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych od 1.09.2013 r.

Minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych od 1.09.2013 r.

0
Minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych od 1.09.2013 r.

W związku z ogłoszeniem kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kw. 2013 r. od dn. 01.09.2013 r. zmianie ulegają stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników młodocianych.

Zgodnie z rozp. RM z dn. 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278, z późn. zm.), minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych wynosi:

  • 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – w 1. roku nauki,
  • 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – w 2. roku nauki,
  • 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – w 3. roku nauki.

Ponadto młodocianemu odbywającemu przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Przeciętna pensja w II kw. 2013 r. ukształtowała się na poziomie 3612,51 zł, a zatem w okresie od 01.09.2013 r. do 30.11.2013 r. kwoty minimalnego wynagrodzenia pracownika młodocianego wynoszą:

  • 144,50 zł – w 1. roku nauki,
  • 180,63 zł – w 2. roku nauki,
  • 216,75 zł – w 3. roku nauki.

Minimalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych stanowi kwota wynagrodzenia obliczana w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłoszonego przez Prezesa GUS. 

 

Minimalne kwoty składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych
od 01.09.2013 r. do 30.11.2013 r.

Podstawa wymiaru składki

Ubezpieczenie

Sposób finansowania

płatnik

ubezpieczony

w 1. roku nauki

144,50 zł

emerytalne

14,10 zł

14,10 zł

rentowe

9,39 zł

2,17 zł

chorobowe

3,54 zł

w 2. roku nauki

180,63 zł

emerytalne

17,63 zł

17,63 zł

rentowe

11,74 zł

2,71 zł

chorobowe

4,43 zł

w 3. roku nauki

216,75 zł

emerytalne

21,15 zł

21,15 zł

rentowe

14,09 zł

3,25 zł

chorobowe

5,31 zł

 

W powyższej tabeli nie podano kwoty składki ubezpieczenia wypadkowego – jej wysokość zależy bowiem od liczby osób zatrudnionych przez płatnika oraz posiadania wpisu do REGON, a także typu prowadzonej działalności.

B. Opar