Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych od 1.06.2014 r.

Minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych od 1.06.2014 r.

0

W związku z ogłoszeniem kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kw. 2014 r. od dn. 01.06.2014 r. zmianie ulegają stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników młodocianych.

Zgodnie z rozp. RM z dn. 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278, z późn. zm.), minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych wynosi:

  • 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – w 1. roku nauki,
  • 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – w 2. roku nauki,
  • 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – w 3. roku nauki.

Ponadto młodocianemu odbywającemu przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Przeciętna pensja w I kw. 2014 r. ukształtowała się na poziomie 3895,31 zł, a zatem w okresie od 01.06.2014 r. do 31.08.2014 r. kwoty minimalnego wynagrodzenia pracownika młodocianego wynoszą:

  • 155,81 zł – w 1. roku nauki,
  • 194,77 zł – w 2. roku nauki,
  • 233,72 zł – w 3. roku nauki.

Minimalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych stanowi kwota wynagrodzenia obliczana w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłoszonego przez Prezesa GUS. 

 

Minimalne kwoty składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych
od 01.06.2014 r. do 31.08.2014 r.

Podstawa wymiaru składki

Ubezpieczenie

Sposób finansowania

płatnik

ubezpieczony

w 1. roku nauki

155,81 zł

emerytalne

15,21 zł

15,21 

rentowe

10,13 zł

2,34 zł

chorobowe

3,82 zł

w 2. roku nauki

194,77 zł

emerytalne

19,01 zł

19,01

rentowe

12,66 zł

2,92 zł

chorobowe

4,77 zł

w 3. roku nauki

233,72 zł 

emerytalne

22,81 zł

22,81 

rentowe

15,19 zł

3,51 zł

chorobowe

5,73 zł

 

W powyższej tabeli nie podano kwoty składki ubezpieczenia wypadkowego – jej wysokość zależy bowiem od liczby osób zatrudnionych przez płatnika oraz posiadania wpisu do REGON, a także typu prowadzonej działalności.

B. Opar