Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych od 1.12.2013 r.

Minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych od 1.12.2013 r.

0
Minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych od 1.12.2013 r.

W związku z ogłoszeniem kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kw. 2013 r. od dn. 01.12.2013 r. zmianie ulegają stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników młodocianych.

Zgodnie z rozp. RM z dn. 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278, z późn. zm.), minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych wynosi:

  • 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – w 1. roku nauki,
  • 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – w 2. roku nauki,
  • 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – w 3. roku nauki.

Ponadto młodocianemu odbywającemu przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Przeciętna pensja w III kw. 2013 r. ukształtowała się na poziomie 3651,72 zł, a zatem w okresie od 01.12.2013 r. do 28.02.2014 r. kwoty minimalnego wynagrodzenia pracownika młodocianego wynoszą:

  • 146,07 zł – w 1. roku nauki,
  • 182,59 zł – w 2. roku nauki,
  • 219,10 zł – w 3. roku nauki.

Minimalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych stanowi kwota wynagrodzenia obliczana w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłoszonego przez Prezesa GUS. 

 

Minimalne kwoty składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych
od 01.12.2013 r. do 28.02.2014 r.

Podstawa wymiaru składki

Ubezpieczenie

Sposób finansowania

płatnik

ubezpieczony

w 1. roku nauki

146,07 zł

emerytalne

14,26 zł

14,26 zł

rentowe

9,49 zł

2,19 zł

chorobowe

3,58 zł

w 2. roku nauki

182,59

emerytalne

17,82 zł

17,82 zł

rentowe

11,87 zł

2,74 zł

chorobowe

4,47 zł

w 3. roku nauki

219,10 zł

emerytalne

21,38 zł

21,38 zł

rentowe

14,24 zł

3,29 zł

chorobowe

5,37 zł

 

W powyższej tabeli nie podano kwoty składki ubezpieczenia wypadkowego – jej wysokość zależy bowiem od liczby osób zatrudnionych przez płatnika oraz posiadania wpisu do REGON, a także typu prowadzonej działalności.

B. Opar