Strona główna Informator gospodarczy Wokół firmy Ministerstwo Gospodarki sprzeciwia się ograniczaniu możliwości korzystania z interpretacji podatkowej

Ministerstwo Gospodarki sprzeciwia się ograniczaniu możliwości korzystania z interpretacji podatkowej

0

Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński pozytywnie odniósł się do większości zmian proponowanych przez Ministra Finansów w Ordynacji podatkowej. Nie zgadza się jednak m.in. z propozycją ograniczenia możliwości korzystania z interpretacji indywidualnej. – Chcemy ułatwiać prowadzenie firmy w naszym kraju, dlatego prawo podatkowe powinno być spójne z prawem gospodarczym – podkreśla wicepremier Piechociński.

 

Zastrzeżenia szefa MG dotyczą m.in. przedmiotu wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Minister Finansów proponuje bowiem jej zawężenie tylko do zdarzeń przyszłych. Obecnie można wnioskować o wydanie takiej interpretacji także w odniesieniu do stanu faktycznego. – Zmiany te dotkną przede wszystkim mikroprzedsiębiorców. To głównie oni korzystają z interpretacji przepisów, ponieważ nie stać ich na profesjonalną obsługę prawną – wyjaśnia wicepremier Piechociński.

Rozwiązanie MF dotyczące ograniczenia przedmiotu interpretacji odbiega od standardów przyjętych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Resort gospodarki postuluje, aby porządki prawne miały spójny charakter. Zapewni to optymalne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wątpliwości Ministra Gospodarki budzi też propozycja dotycząca wyłączenia naruszenia właściwości miejscowej jako przesłanki uchylającej rozstrzygnięcie sprawy. Rozwiązanie MF wprowadza bowiem znaczącą różnicę w odniesieniu do innych postępowań, m.in. administracyjnego. Zdaniem Ministra Gospodarki klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, w przypadku jej wprowadzenia, powinna zostać po 2 latach poddana ocenie co do skutków obowiązywania. Ponadto wysokość opłat wprowadzonych za wydanie opinii zabezpieczającej jest dużym ograniczeniem dla MSP. Resort gospodarki poddaje także w wątpliwość zasadność tworzenia Rady do Spraw Unikania Opodatkowania. – Prawo podatkowe to obszar o szczególnym znaczeniu w działalności gospodarczej, dlatego trzeba dołożyć największych starań by jego stosowanie było dla przedsiębiorców przejrzyste i nieskomplikowane – dodaje wicepremier Piechociński.

Uwagi Ministra Gospodarki zostały przedstawione na posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów 9 stycznia 2014 r.

źródło: MG