Strona główna Informator gospodarczy Wokół firmy Mniejsze koszty dla nowego przedsiębiorcy z tytułu opłaty skarbowej

Mniejsze koszty dla nowego przedsiębiorcy z tytułu opłaty skarbowej

0
Mniejsze koszty dla nowego przedsiębiorcy z tytułu opłaty skarbowej

Od 1 stycznia 2015 r. rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna. Obowiązek potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R został zniesiony w ramach zmian ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej. Dzięki nowym przepisom obniżyły się koszty związane z założeniem firmy.

 

Dotychczas każdy nowy przedsiębiorca, jako podatnik VAT, po zarejestrowaniu się i przed rozpoczęciem działalności miał obowiązek złożyć do urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Urząd Skarbowy na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług rejestrował przedsiębiorcę i potwierdzał (VAT-5) jako „podatnika VAT czynnego” lub jako „podatnika VAT zwolnionego”. Oplata skarbowa za taką czynność wynosiła 170 zł.

Nowe rozwiązania Ministerstwa Gospodarki, które weszły w życie 1 stycznia 2015 r. zniosły obowiązek zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Teraz Urząd Skarbowy potwierdzi zarejestrowanie podatnika w tym obszarze wyłącznie na wniosek zainteresowanego. Nie każdy rejestrujący swoją działalność takiego potwierdzenia potrzebuje. Przykładowo nie będą ich raczej potrzebować drobni przedsiębiorcy jak tynkarz, sklepikarz, malarz, czy też przedsiębiorcy współpracujący przede wszystkim ze znanymi sobie kontrahentami. Przy czym może być ono wydane w każdej chwili, wówczas opłata skarbowa wyniesie tylko 21 zł.

Ministerstwo Gospodarki przypomina, że złożenia zgłoszenia rejestracyjnego lub aktualizacyjnego VAT przez przedsiębiorców-osoby fizyczne można dokonać elektronicznie wraz z wnioskiem o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Źródło: www.mf.gov.pl