MPiPS: bezrobocie spada

0
MPiPS: bezrobocie spada

MPiPS przedstawił dane o bezrobociu w Polsce na koniec maja 2014 r. Z przedstawionych informacji wynika, że w maju liczba bezrobotnych zmniejszyła się o ponad 86 tys. osób.

W urzędach pracy na koniec maja zarejestrowanych było 1 993 tys. osób. To o ponad 86 tys. mniej niż w kwietniu. Dla porównania:

  • w maju 2013 r. spadek bezrobocia wyniósł 79 tys.;
  • w maju 2012 r. – 59 tys.;
  • w maju 2011 r. – 81 tys.;
  • w maju 2010 r. – 66 tys.;
  • w maju 2009 r. – 37 tys.;
  • w maju 2008 r. – 80 tys.

Już w styczniu w urzędach zarejestrowanych było o 35 tys. mniej bezrobotnych niż przed rokiem. W lutym ta różnica wzrosła do blisko 80 tys., w marcu do 130 tys., w kwietniu do 174 tys., a w maju aż do 183 tys.

Zdaniem Ministra Pracy firmy chcą zatrudniać nowych pracowników. Pracodawcy zgłosili w maju do urzędów 94 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. To o ponad 17 tys. więcej niż w maju 2013 r. (wzrost o 22 %). Po raz ostatni więcej wolnych miejsc pracy w maju firmy zgłosiły w 2008 r. Najwięcej ofert przybyło w województwie Śląskim i Opolskim (wzrost odpowiednio o 9 i 19 %).
Największy spadek liczby osób bezrobotnych nastąpił na Mazowszu i Dolnym Śląsku – po 7,6 tys. W Wielkopolsce spadek wyniósł 7,5 tys, w Małopolsce – 7,3 tys.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w maju wyniosła 12,5 proc. i w porównaniu do kwietnia spadła o 0,5 pkt. proc. Ostatni raz tak dobry wynik miał miejsce w maju 2008 r. Stopa bezrobocia na koniec maja była o 1,1 pkt proc. niższa niż przed rokiem. Tylko od stycznia spada o 1,5 pkt. proc.

Stopa bezrobocia obniżyła się we wszystkich województwach. Najmocniej – o 1 pkt proc. – na Warmii i Mazurach, czyli w województwie o najwyższym wskaźniku bezrobocia. Najniższa stopa bezrobocia jest w Wielkopolsce, gdzie wynosi 8,7 proc. W maju zmniejszyła się o 0,4 pkt proc. 

źródło: MPiPS