MPiPS: Liczba bezrobotnych spada

0
MPiPS: Liczba bezrobotnych spada

Ministerstwo pracy poinformowało, że w kwietniu liczba bezrobotnych zmniejszyła się o ponad 100 tys. osób. W urzędach pracy zarejestrowanych było o 174 tys. mniej osób niż przed rokiem.

Z danych resortu wynika, że na koniec kwietnia zarejestrowanych było 2 082 tys. osób, czyli o ponad 100 tys. mniej niż w marcu tego roku. Tak duży spadek bezrobocia w kwietniu po raz ostatni miał miejsce w 2010 r. Dla porównania w kwietniu 2013 r. spadek wyniósł 59 tys., w kwietniu 2012 r. – 69 tys., w kwietniu 2011 r. – 90 tys. Największy spadek liczby osób bezrobotnych nastąpił na Śląsku i na Mazowszu – po 8,8 tys. W Kujawsko-Pomorskim i Wielkopolskim spadek wyniósł po 8 tys.

Pracodawcy zgłosili w kwietniu do urzędów 100 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. To o ponad 15 tys. więcej niż w kwietniu 2013 r. (wzrost o 18%). Po raz ostatni więcej wolnych miejsc pracy firmy zgłosiły w 2010 r. Najwięcej ofert przybyło w województwie lubelskim i wielkopolskim (wzrost odpowiednio o 15 i 10%).

Stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu wyniosła 13% i w porównaniu do marca spadła o 0,5 pkt. proc. W tym samym okresie 2013 r. spadek był niższy – wyniósł 0,3 pkt proc. Stopa bezrobocia na koniec kwietnia była o 1 pkt proc. niższa niż przed rokiem. Tylko od stycznia spadła o 1 pkt. proc.

Stopa bezrobocia spadła we wszystkich województwach. Najmocniej – o 1 pkt proc. – na Warmii i Mazurach, czyli w województwie o najwyższym wskaźniku bezrobocia. Najniższa stopa bezrobocia jest w Wielkopolsce, gdzie wynosi 9,1 proc. W kwietniu zmniejszyła się o 0,5 pkt proc.

źródło: MPiPS