Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy MPiPS: Umowy zlecenia będą oskładkowane

MPiPS: Umowy zlecenia będą oskładkowane

0
MPiPS: Umowy zlecenia będą oskładkowane

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej proponuje oskładkowanie wynagrodzeń członków rad nadzorczych i zmiany w oskładkowaniu umów zleceń.

Resort pracy w porozumieniu z partnerami społecznymi przygotował nowe rozwiązania, które zakładają wprowadzenie składki emerytalnej i rentowej od wynagrodzeń członków rad nadzorczych. Do tej pory nie były one oskładkowane.

Ponadto ministerstwo proponuje również zmianę oskładkowania osób pracujących na umowach zleceniach. Obecnie w sytuacji, gdy osoba pracuje na kilku umowach, pracodawca płaci składki jedynie od najniższej z nich. Skutkuje to bardzo niskimi składkami emerytalnymi wpływającymi na konto pracownika, a co za tym idzie wpłynie to na wysokość emerytury.

Dlatego ministerstwo proponuje, by pracownik pracujący na kilku umowach zleceniach odprowadzał składki od wysokości wynagrodzenia minimalnego. Obecnie jest to 1600 zł. Dzięki temu tak zatrudniona osoba będzie mogła w przyszłości liczyć na wyższą emeryturę.

Projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ministerstwo skierowało do konsultacji.

źródło: MPiPS