Strona główna Aktualności oświatowe Uczniowie MS chce zwiększyć ochronę prawną małoletnich

MS chce zwiększyć ochronę prawną małoletnich

0
MS chce zwiększyć ochronę prawną małoletnich

Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiada na postulat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zmiany przepisów karnych dotyczących przestępstw popełnionych wobec małoletnich. Z informacji podanych przez rzecznika prasowego MS wynika, że resort rozważa wprowadzenie nowego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi.

Po opublikowaniu przez „Gazetę Wyborczą” wstrząsającego artykułu opisującego historię kobiety, która skatowała sześciolatka, a dziś jest nauczycielką i ekspertką MEN (o czym więcej piszemy tutaj), szefowa resortu edukacji zwróciła się do ministra sprawiedliwości z propozycją zmiany przepisów karnych dotyczących przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu małoletnich.

MS zapewniło, że od dłuższego czasu analizuje kwestie prawnych możliwości ochrony małoletnich przed szczególnie rażącymi przypadkami przemocy i podejmuje w tej sprawie konkretne działania legislacyjne. Jako przykład działań zmierzających w tym kierunku resort podaje m.in. wpisanie do tzw. ustaw deregulujących dostęp do niektórych zawodów, zakazów ich wykonywania przez osoby, które popełniły określone przestępstwa wobec małoletnich. Dotyczy to m.in. takich profesji jak: trener sportowy czy przewodnik turystyczny.

Jak informuje MS, wzmocnienie ochrony małoletnich przed przemocą wprowadzają także:

  • projekt ustawy o postępowaniu wobec osób zaburzonych psychicznie stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, który 27 czerwca 2013 r. został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów oraz
  • projekt ustawy o ochronie świadków i ofiar przestępstw, nad którym obecnie pracuje resort sprawiedliwości.

Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi także zaawansowane prace nad kompleksową nowelizacją Kodeksu karnego. W jej ramach resort analizuje kwestie związane z możliwością wprowadzenia ograniczeń w procedurze zacierania skazania w przypadku przestępstw wobec małoletnich. Jedną z rozważanych możliwości jest wprowadzenie nowego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi. – Instytucja zatarcia skazania musi mieć charakter wyważony i uwzględniać prawo osób skazanych do uznania zaistnienia przypadku skutecznej resocjalizacji – informuje MS.

B. Opar