Strona główna Aktualności prawa pracy BHP - nowości Nadzór i kontrole – priorytety działania PIP w 2014 roku

Nadzór i kontrole – priorytety działania PIP w 2014 roku

0

Pod koniec stycznia Komisja do Spraw Kontroli Państwowej przyjęła program działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2014. Dokument, oceniony wcześniej pozytywnie przez Radę Ochrony Pracy, przedstawiła Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy.

 

Priorytetami w działaniach inspekcji nadal pozostaną ograniczenie skali zagrożeń zawodowych i zmniejszenie liczby wypadków przy pracy. Służyć temu ma profesjonalne wspieranie kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach oraz stały nadzór nad warunkami pracy.
W 2014 roku PIP przewiduje przeprowadzenie przez inspektorów pracy blisko 90 tys. kontroli, a programy prewencyjne inspekcji powinny trafić do przynajmniej 200 tys. pracodawców i przedsiębiorców, pracowników, rolników indywidualnych, uczniów oraz studentów.
Aktywność urzędu na forum międzynarodowym będzie się wiązać z wypełnianiem zobowiązań wynikających z członkostwa w Komitecie Wyższych Inspektorów Pracy, a także z udziałem w międzynarodowych projektach i współpracą w ramach porozumień podpisanych z zagranicznymi partnerami.
Jak stwierdziła szefowa Państwowej Inspekcji Pracy program działania na 2014 rok łączy nadzór i kontrole z licznymi przedsięwzięciami prewencyjnymi, które mają służyć uzyskaniu poprawy stanu przestrzegania prawa pracy. Działając w ramach określonego porządku prawnego, zdajemy sobie sprawę, że – mimo niedoskonałości wielu regulacji – muszą być przestrzegane podstawowe przepisy gwarantujące ochronę praw pracowniczych.

źródło: PIP