Niemieckie świadczenia emerytalno-rentowe dla byłych pracowników getta mieszkających w Polsce

387

W dniu 1 czerwca 2015 r. wchodzi w życie Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o eksporcie szczególnych świadczeń dla osób uprawnionych, które zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Umowa reguluje kwestie nabywania i wypłacania osobom zamieszkałym w Polsce świadczeń, jakie zgodnie z niemieckim ustawodawstwem wewnętrznym przyznawane są z tytułu zatrudnienia wykonywanego w getcie.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułPrzyznanie środków na działalność w ramach spółdzielni socjalnej – jednolite rozporządzenie
Następny artykułPrzejęcie zakładu pracy