Strona główna ZUS Zasiłki i świadczenia Nocna i świąteczna opieka zdrowotna – „ostre dyżury” niezgodne z prawem

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna – „ostre dyżury” niezgodne z prawem

0
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna – „ostre dyżury” niezgodne z prawem

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że każdy pacjent, jeśli istnieją ku temu wskazania medyczne, ma prawo korzystać ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (podstawowa opieka zdrowotna – POZ) oraz w sytuacjach zagrażających życiu – ze szpitalnych świadczeń udzielanych np. na SOR, na terenie całego kraju (brak rejonizacji). Rzecznik informuje, że niezgodne z prawem jest wyznaczanie przez podmioty prowadzące działalność leczniczą tzw. „ostrych dyżurów”.

 

Brak rejonizacji

Zgodnie ze stanowiskiem NFZ z 2014 r. świadczenia zdrowotne podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie są związane z lekarzem lub/i pielęgniarką POZ, u których pacjenci złożyli deklaracje wyboru. Każdy pacjent w przypadku pogorszenia stanu zdrowia może korzystać z tego typu świadczeń w dowolnym miejscu ich udzielania. Stosowanie przez podmioty rejonizacji jest działaniem bezprawnym.

Brak rejonizacji dotyczy wszystkich świadczeń szpitalnych oraz ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych.

Tzw. „ostre dyżury” niezgodne z prawem

Szpitale nie mają prawa odsyłać zgłaszających się pacjentów w stanach nagłych powołując się na tzw. „ostre dyżury” (czyli, że w konkretnym dniu określone świadczenia np. na SOR, okulistyczne czy laryngologiczne udzielane są w innym szpitalu). Jeśli dany szpital posiada kontrakt z NFZ na udzielanie określonych świadczeń, ma obowiązek udzielać ich przez całą dobę.

Zgodnie ze stanowiskiem MZ z 2013 r. ograniczanie przyjęć pacjentów do danego oddziału szpitalnego do poszczególnych dni nazywanych „ostrym dyżurem”, należy traktować jako nieprawidłowość w realizacji zawartej z NFZ umowy i powinno skutkować w stosunku do podmiotu wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z tej umowy, do jej rozwiązania włącznie.

Źródło: www.bpp.gov.pl