Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Nowa polityka senioralna – rząd przeznaczy 280 mln zł na aktywizację społeczną seniorów

Nowa polityka senioralna – rząd przeznaczy 280 mln zł na aktywizację społeczną seniorów

0
Nowa polityka senioralna – rząd przeznaczy 280 mln zł na aktywizację społeczną seniorów

Rząd przyjął założenia Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014-2020. To pierwszy ogólnopolski program dla osób starszych. Zakłada on m.in. aktywne starzenie się w dobrym zdrowiu, większy udział w życiu społecznym i solidarność międzypokoleniową. Jest to kontynuacja Programu realizowanego w latach 2012-2013.

Przyjęty pakiet działań określających państwową politykę senioralną obejmuje:

  • Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020,
  • Program Solidarność Pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+,
  • Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Polityka senioralna pozwoli przygotować społeczeństwo na społeczne i ekonomiczne konsekwencje starzenia się ludności, umożliwi wydłużenie okresu aktywności zawodowej oraz wykorzystanie potencjału osób starszych.

Z danych Eurostatu wynika, że w 2020 r. osoby po 60. roku życia będą stanowić ok. 25 proc. ludności Polski, a w 2030 r. odsetek osób w tej grupie wiekowej wyniesie blisko 30 proc. Oznacza to, że polityka społeczna państwa musi przygotować odpowiednie mechanizmy, które pozwolą zagospodarować populację seniorów, ich intelektualne i zawodowe możliwości, m.in. poprzez dobrze zorganizowaną opiekę zdrowotną, promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, rozwój umiejętności zawodowych, czy rozwój usług społecznych i opiekuńczych.

W wymienionych wyżej dokumentach określono działania dotyczące różnych aspektów życia i funkcjonowania seniorów – od zagadnień związanych ze zdrowiem i samodzielnością osób starszych (w tym usług medycznych, opiekuńczych i społecznych), bezpieczeństwem, po relacje międzypokoleniowe.

Istotne będzie wspieranie aktywności osób powyżej 60. roku życia w związku z wydłużeniem wieku emerytalnego do 67 lat oraz wykorzystanie potencjału ludzi starszych poprzez zaangażowanie ich w szeroko rozumianą aktywność społeczną, upowszechnianie wolontariatu, partycypację w procesach decyzyjnych, życiu społecznym i aktywne włączanie się w kształtowanie polityki społecznej.

Na aktywizację społeczną seniorów w ramach rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych (ASOS) przeznaczone zostaną środki w wysokości 280 mln zł. Z przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej programu w latach 2014–2020 będą mogły skorzystać m.in. organizacje pozarządowe, osoby prawne, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Program będzie finansowany ze środków budżetu państwa w wysokości 40 mln zł rocznie. Wartość dotacji w ramach ogłaszanych edycji otwartego konkursu wyniesie od 20 000 zł do 200 000 zł. Podmioty ubiegające się o dofinansowanie w ramach Programu muszą przedstawić wkład własny w wysokości minimum 10% wartości projektu.

Źródło: www.mpips.gov.pl