Strona główna Informator gospodarczy Wokół firmy Nowe dowody osobiste dopiero od marca 2015 r.

Nowe dowody osobiste dopiero od marca 2015 r.

0
Nowe dowody osobiste dopiero od marca 2015 r.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego. Zmiany polegają na przesunięciu o dwa miesiące terminu wejścia w życie trzech ustaw wprowadzających System Rejestrów Państwowych. Oznacza to, że ustawy wejdą w życie 1 marca 2015 r.

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, decydując o zmianie terminu wejścia w życie trzech ustaw wprowadzających System Rejestrów Państwowych (czyli centralne skomunikowane wzajemnie rejestry – Rejestr Dowodów Osobistych, rejestr PESEL, rejestr stanu cywilnego), miało przede wszystkim na uwadze zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli w obszarze m.in. dostępu do usług rejestru stanu cywilnego.

O ile dwa pierwsze rejestry – Rejestr Dowodów Osobistych oraz rejestr PESEL zostały, w ramach projektu pl.ID, przebudowane, o tyle centralny rejestr stanu cywilnego jest nowym rejestrem.

Projekt ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego przewiduje 6-miesięczny okres przejściowy. Oznacza to, że urzędy stanu cywilnego od 1 marca 2015 r. jeszcze przez 6 miesięcy wdrażania nowego systemu będą mogły pracować równolegle – na starych i nowych zasadach.

MSW szacuje, że do nowego elektronicznego rejestru stanu cywilnego zostanie przeniesionych około 38 mln dokumentów, które istnieją dziś w formie papierowej.

Uwzględniając fakt, że wdrożenie Systemu Rejestrów Państwowych obarczone jest dużym ryzykiem, MSW przeprowadziło zgodnie z harmonogramem wieloetapowe testy. Miały one zweryfikować poprawność funkcjonowania nowych aplikacji. Ministerstwo chciało mieć pewność, że w ich działaniu nie pojawią się nieprawidłowości, które zakłóciłyby płynną obsługę mieszkańców. MSW wzięło również pod uwagę liczne prośby i sugestie zgłaszane przez samorządowców na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, aby przesunąć okres wejścia w życie nowych przepisów. Istotne jest także właściwe przygotowanie wszystkich, a zwłaszcza, nowych władz samorządowych, do realizacji tego procesu.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego zostanie teraz przekazany do Sejmu. W okresie od 1 stycznia do 1 marca 2015 r. obywatele będą obsługiwani na dotychczasowych zasadach.

Źródło: www.msw.gov.pl