Strona główna ZUS Zasiłki i świadczenia Nowe przepisy dotyczące wymiany informacji o świadczeniach społecznych

Nowe przepisy dotyczące wymiany informacji o świadczeniach społecznych

0
Nowe przepisy dotyczące wymiany informacji o świadczeniach społecznych

W piątek sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem ustawy jest przyspieszenie wymiany informacji między unijnymi instytucjami zabezpieczenia społecznego.

Nowelizacja wdraża do polskiego prawa przepisy unijne, które m.in. nakładają na instytucje państw członkowskich, uczestniczące w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, obowiązek wymiany informacji drogą elektroniczną przez System Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego (EESSI).

Dzięki proponowanym rozwiązaniom szybciej ma przebiegać weryfikacja prawa do świadczeń społecznych, a w efekcie będą one wypłacane jedynie osobom uprawnionym.

Do 1 maja 2014 r. wszystkie państwa członkowskie UE mają włączyć się do Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego (EESSI). Jednocześnie każde z państw zachowa prawo do kształtowania krajowych systemów ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń. Wdrażane rozwiązania mają dotyczyć osób, które migrują zarobkowo w obrębie UE.

Przekazywanie danych niezbędnych do ustalenia praw i obowiązków ubezpieczonych oraz świadczeniobiorców będzie odbywać się drogą elektroniczną w ramach wspólnej bezpiecznej sieci zapewniającej poufność i ochronę danych. Elektronicznej wymianie podlegać będą dane, które m.in. umożliwiają identyfikację osoby i ustalenie jej miejsca zamieszkania oraz przyznanie świadczeń z tytułów np.: choroby, macierzyństwa, inwalidztwa, starości czy wypadków przy pracy i choroby zawodowej.

Kluczowym elementem systemu EESSI na poziomie krajowym mają być tzw. punkty kontaktowe. W Polsce będą trzy takie punkty: w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, ZUS oraz NFZ. Pierwsze czytanie ustawy odbyło się 23 października 2013 r. w Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Drugie czytanie miało miejsce 6 listopada 2013 r. Teraz ustawa trafi do prac w Senacie.

www.sejm.gov.pl