Strona główna Aktualności prawa pracy Gospodarka i finanse Nowe wzory dokumentów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Nowe wzory dokumentów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

0
Nowe wzory dokumentów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory druków stosowanych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Druki dostosowane zostaną do potrzeb systemów informatycznych organów egzekucyjnych.

 

Zmiana ta związana jest z wejściem w życie ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1289). We wzorach zawiadomień o zajęciu znajdzie się miejsce na numer systemowy sprawy organu egzekucyjnego, co ułatwi obsługę sprawy systemowi informatycznemu stosowanemu przez organ egzekucyjny. Dodatkowo w druku wyodrębniono pouczenia dla dłużnika zajętej nieruchomości. Z kolei we wzorze protokołu zajęcia i odbioru ruchomości uzupełniono pouczenia i podzielono dokument na dwie części: protokół zajęcia ruchomości i protokół odbioru. Resort uzasadnia to faktem, że te czynności nie są zwykle przeprowadzane jednocześnie.

G.R.