Strona główna Informator gospodarczy Wokół firmy Nowy wzór wniosku o opodatkowanie w formie karty podatkowej

Nowy wzór wniosku o opodatkowanie w formie karty podatkowej

0
Nowy wzór wniosku o opodatkowanie w formie karty podatkowej

W Dzienniku Ustaw pod poz. 1734 opublikowano wzór formularza PIT-16 dla podatników wnioskujących o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które w 2015 roku wybiorą taki rodzaj opodatkowania dochodów, będą korzystać z nowego wzoru wniosku.

 

W nowym formularzu PIT-16, który zastąpi wzór określony w rozp. MF z dnia 27 listopada 2013 r. (Dz.U. poz. 1501), zmieniono opis w nagłówku – zamiast adnotacji „Można składać w wersji elektronicznej www.e-deklaracje.gov.pl” pojawiła się informacja „Składanie w wersji elektronicznej: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl”. Zmiana ta związana jest z wdrożeniem instytucji portalu podatkowego w ramach Programu e-Podatki.

Zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) portal podatkowy to system teleinformatyczny administracji podatkowej służący do kontaktu organów podatkowych z podatnikami, płatnikami i inkasentami, a także ich następcami prawnymi oraz osobami trzecimi, w szczególności do wnoszenia podań, składania deklaracji oraz doręczania pism organów podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Definicja portalu podatkowego została wprowadzona do Ordynacji podatkowej ustawą z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 183).

Rozporządzenie MF z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (Dz.U. poz. 1734), zawierające nowy formularz PIT-16, wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r.

B. Opar, źródło: www.rcl.gov.pl