Strona główna ZUS Składki na ubezpieczenie Obniżyły się koszty funkcjonowania ZUS

Obniżyły się koszty funkcjonowania ZUS

0
Obniżyły się koszty funkcjonowania ZUS

Koszty funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, mimo systematycznie rosnącej liczby zadań, z roku na rok spadają – czytamy w komunikacie na stronie internetowej Zakładu. Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na działalność ZUS zmniejszył się w ciągu dwóch lat aż o 335 mln zł.

 

W 2014 r. ustalany przez Parlament odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na działalność ZUS wyniósł 3,43 mld zł, analogiczna wysokość została utrzymana w planie na 2015 r. Oznacza to, że w porównaniu z 2012 r., wskazany odpis zmniejszył się aż o 335 mln zł. i obecnie stanowić będzie jedynie 1,76 proc. całości wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W 2012 r. stanowił on natomiast jeszcze 2,5 proc. ZUS podkreśla, że w ciągu tych dwóch lat realizował szereg istotnych zmian ustawowych, które zdecydowanie zwiększały obłożenie pracą, takich jak: podniesienie wieku emerytalnego, wprowadzenie urlopów rodzicielskich, abolicja, czy też zmiana zasad gromadzenia środków w II filarze.

Jak informuje Zakład, duży wpływ na zmniejszenie kosztów działalności ZUS miało sukcesywne poszerzanie zakresu konkurencyjności w ramach postępowań przetargowych. Dzięki temu Zakład obowiązują obecnie nowe, niższe stawki za przekazywanie świadczeń na konta bankowe klientów oraz obsługę korespondencji wychodzącej. Do 2012 r. ZUS płacił za przelew jednego świadczenia 0,49 zł, zaś po zawarciu nowej umowy przekazywanie indywidualnych świadczeń na rachunki w banku lub w kasie oszczędnościowo-kredytowej jest bezpłatne. Roczne oszczędności z tego tytułu to 30 mln zł. Z kolei wynegocjowane nowe stawki za obsługę korespondencji tylko w 2013 r. dały oszczędności blisko 13 mln zł, zaś w tym roku szacuje się, że będzie to kwota 15,2 mln zł.

W znaczący sposób na zmniejszenie wydatków ZUS wpłynęło, w perspektywie ostatnich kilku lat, również przejęcie zadań informatycznej obsługi starych świadczeń emerytalnych od zewnętrznych firm z branży IT. Jeszcze w 2009 r. stanowiły one dla Zakładu koszt rzędu 211 mln zł, dziś jest to już wydatek na poziomie 130 mln zł – czytamy w komunikacie. Oszczędności w zakresie IT dotyczą także stworzenia w ZUS Centrów Wsparcia Informatyki, które dziś realizują zadania wcześniej zlecane firmom zewnętrznym za kwoty rzędu ok. 20 mln zł rocznie.

Zdaniem ZUS z rosnącymi z roku na rok oszczędnościami wiąże się także uruchomienie przez pierwszego polskiego e-urzędu, tj. Platformy Usług Elektronicznych, a tym samym zastępowanie dokumentacji i korespondencji papierowej, dokumentacją i korespondencją elektroniczną. Tylko możliwość przekazania drogą elektroniczną (zamiast wysyłki listowej) tzw. Informacji o stanie konta  dla 1 mln klientów zarejestrowanych na PUE pozwoli uzyskać blisko 1 mln zł oszczędności. Kolejne oszczędności przyniesie wprowadzenie za pośrednictwem PUE e-zwolnienia lekarskiego.

Zakład podkreśla, projekt budowy e-administracji, czyli Platformy Usług Elektronicznych, nie podniósł kosztów funkcjonowania ZUS, gdyż realizowany był przy wsparciu środków finansowych z unijnego Programu Innowacyjna Gospodarka. Projekt został doceniony za profesjonalną realizację i poczynione w jego trakcie oszczędności, dzięki czemu ZUS zyskał dodatkową pulę pieniędzy na jego rozwój i promocję.

Źródło: www.zus.pl