Strona główna Informator gospodarczy Wokół firmy Od 1 marca rusza System Rejestrów Państwowych

Od 1 marca rusza System Rejestrów Państwowych

0
Od 1 marca rusza System Rejestrów Państwowych

Nowy wzór dowodu osobistego, łatwiejszy do wypełnienia wniosek i możliwość złożenia go w dowolnym urzędzie gminy w całej Polsce – to zmiany, jakie czekają nas od 1 marca. Łatwiej będzie również o ślub w plenerze oraz nadanie dziecku imienia o obcym brzmieniu.

 

System Rejestrów Państwowych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Informatyki podjęło decyzję o zintegrowaniu najważniejszych rejestrów państwowych. Od 1 marca wszystkie urzędy gmin będą miały dostęp do Systemu Rejestrów Państwowych (SRP). Jest to jedna, centralna baza danych zawierająca m.in. rejestry PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego. Urzędnicy będą pracowali w aplikacji ŹRÓDŁO, dającej dostęp do danych. Nowy system zwiększy również bezpieczeństwo – został zbudowany w taki sposób, by maksymalnie chronić dane przed niepowołanymi osobami.

Wniosek o dowód lub akt urodzenia w dowolnym urzędzie

Dzięki zintegrowanemu Systemowi Rejestrów Państwowych adres zameldowania nie będzie już decydował o miejscu prowadzenia wielu formalności urzędowych. Sprawy związane z dowodami osobistymi czy aktami stanu cywilnego załatwimy w dowolnym urzędzie na terenie całego kraju.

Nowy wzór dowodu osobistego

Każdy, kto złoży po 1 marca wniosek o wydanie dowodu osobistego, otrzyma dokument tożsamości oparty na nowym wzorze. Co się zmieni? Na dokumencie pojawi się szereg nowych zabezpieczeń – m.in. dwukrotnie powtórzone zdjęcie, mikrodruki, tłoczenia i specjalne farby. Dzięki temu znacznie trudniej będzie go sfałszować. Fotografia, która będzie wykorzystywana w dowodzie osobistym, będzie taka sama jak obowiązująca w paszportach. Na dowodzie znajdą się informacje o polskim obywatelstwie, a opisy pól będą również w języku angielskim. Nie będzie także informacji o kolorze oczu i wzroście, ani skanu podpisu posiadacza. Zniknie również adres zameldowania. Dane adresowe nie są informacją, która stanowi o tożsamości osoby, więc ich umieszczenie w dowodzie osobistym nie jest konieczne.

Jeśli zmienisz miejsce zameldowania, nie będziesz już musiał wymieniać dowodu tożsamości, by dane były aktualne.

Uproszczony wniosek o dowód osobisty

Wniosek o wydanie dowodu osobistego złożymy na nowym, bardziej przejrzystym wniosku. Prace nad wnioskiem poprzedzone zostały badaniem, z którego wynika, że obywatele w nowym formularzu popełniają 5 razy mniej błędów.

W nowym wniosku znajdzie się m.in. instrukcja napisana prostym językiem i przedstawiona graficzne. Na dotychczasowych wnioskach znajdowała się ona na dole, więc nikt jej nie czytał. W nowym formularzu zostaną wprowadzone także większe marginesy, które pozwolą uniknąć problemów przy drukowaniu. Ujednolicony zostanie również format wniosku (do formatu A4) oraz wprowadzany będzie wyraźniejszy podział na sekcje tematyczne.

Ślub poza urzędem

Od 1 marca przyszli małżonkowie będą mogli wziąć ślub poza urzędem stanu cywilnego. Para będzie musiała złożyć wniosek do kierownika urzędu. Dzięki zintegrowanemu Systemowi Rejestrów Państwowych będzie można złożyć go w dowolnym urzędzie na terenie całego kraju. Możemy również wybrać, inne niż urząd, miejsce ceremonii. Musimy jednak być to miejsce gwarantujące zachowanie powagi i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników. Ostateczna decyzja będzie należała do kierownika USC. W myśl nowych przepisów za zorganizowanie takiej uroczystości przyszli małżonkowie, będą musieli zapłacić 1000 zł.

Nadawanie obcego imienia

Już wkrótce możliwe będzie również nadawanie dzieciom imion obcego pochodzenia. Nadal będzie obowiązywał przepis mówiący, że dziecku można nadać maksymalnie dwa imiona. Rodzice przy wyborze imienia będą musieli pamiętać, że nie może być ono zdrobniałe, uwłaczające, ani ośmieszające. Decyzja o tym, czy zaproponowane przez rodziców imię spełnia wymagania przewidziane przez przepisy, należy do kierownika USC.

Źródło: www.msw.gov.pl