Strona główna ZUS Emerytury i renty Od 1 marca wyższe dodatki do emerytur i rent

Od 1 marca wyższe dodatki do emerytur i rent

0
Od 1 marca wyższe dodatki do emerytur i rent

Wraz z waloryzacją emerytur i rent wzrastają dodatki do tych świadczeń, m.in. dodatek pielęgnacyjny i dodatek za tajne nauczanie.

 

 

Obowiązek ponownego przeliczenia dodatków do emerytur i rent wynika z dyspozycji zawartych w przepisach:

  • art. 75 ust. 3 ustawy o FUS – dotyczy dodatku pielęgnacyjnego (w tym dodatku pielęgnacyjnego dla inwalidów wojennych, o którym mowa w art. 12 ustawy z dn. 29.05.1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin – t. jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648),
  • art. 76 ust. 3 ustawy o FUS – dotyczy dodatku dla sierot zupełnych,
  • art. 15 ust. 5 ustawy z dn. 24.01.1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych okresu powojennego (t. jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm.) – dotyczy dodatku kombatanckiego oraz kompensacyjnego (który wynosi 15% dodatku kombatanckiego – art. 20 ust. 2 pkt 2 cyt. ustawy),
  • art. 90 ust. 4 ustawy z dn. 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (t. jedn. Dz.U.  z 2014 r. poz. 191) – dotyczy dodatku za tajne nauczanie.

Wysokość wspomnianych wyżej dodatków przed i po waloryzacji przedstawiono w poniższej tabeli:

Dodatek

Kwota

do lutego 2014 r.

od marca 2014 r.

pielęgnacyjny

203,50 zł

206,76 zł

dla sierot zupełnych

382,50 zł

388,62 zł

kombatancki

203,50 zł

206,76 zł

kompensacyjny

30,53 zł

31,01 zł

pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego

305,25 zł

310,14 zł

za tajne nauczanie

203,50 zł

206,76 zł

 

Waloryzacji podlegają również specjalne świadczenia wypłacane kombatantom przez ZUS. Nowe kwoty świadczeń przedstawiamy w tabeli:

Świadczenie przysługujące*:

Kwota

do lutego 2014 r.

od marca 2014 r.

żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w  kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu

od 10,20 zł (za 1 miesiąc) do maksymalnie 203,50zł (za 20 miesięcy)

od 10,36 zł (za 1 miesiąc) do maksymalnie 206,76 zł (za 20 miesięcy)

deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR

od 10,20 zł (za 1 miesiąc) do maksymalnie 203,50zł (za 20 miesięcy)

od 10,36 zł (za 1 miesiąc) do maksymalnie 206,76 zł (za 20 miesięcy)

 

*    w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy

B. Opar