Strona główna Informator gospodarczy Wokół firmy Od 1 stycznia 2015 będą obowiązywać nowe deklaracje PIT

Od 1 stycznia 2015 będą obowiązywać nowe deklaracje PIT

0
Od 1 stycznia 2015 będą obowiązywać nowe deklaracje PIT

Z początkiem 2015 roku wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 1674), wprowadzające nowe druki zeznań podatkowych.

Powyższe rozporządzenie zastąpi obowiązujące obecnie rozporządzenie MF z dnia 10 października 2013 r. (Dz.U. poz. 1303).

Wydane nowych wzorów wynika z konieczności dostosowania ich do obowiązujących przepisów oraz rozwiązań (w tym organizacyjno-technicznych) wdrażanych w ramach Programu e-Podatki, współfinansowanego ze środków europejskich.

W nowych formularzach zastąpiono opis, jaki znajduje się obecnie w nagłówku zeznań podatkowych w brzmieniu „Można składać w wersji elektronicznej www.e-deklaracje.gov.pl”, informacją o treści „Składanie w wersji elektronicznej: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl”.

Zgodnie z cyt. rozporządzeniem począwszy od 1 stycznia 2015 roku zastosowanie będą miały nowe wzory następujących deklaracji:

  • PIT-40 − roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika,
  • PIT-36, PIT-37, PIT-38 − zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym,
  • PIT-36L − zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.),
  • PIT-39 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e cyt. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zmienione zostały także załączniki do deklaracji PIT-37, PIT-36, PIT-38 i PIT-36L:

  • PIT/D informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym, stanowiąca załącznik do: PIT-28, PIT-36 i PIT-37,
  • PIT/O − informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym, stanowiąca załącznik do: PIT-28, PIT-36 i PIT-37,
  • PIT/M − informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców, stanowiąca załącznik do zeznania PIT-36,
  • PIT/B − informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, stanowiąca załącznik do zeznań: PIT-36 i PIT-36L,
  • PIT/Z − informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust.7a ustawy, stanowiąca załącznik do zeznań: PIT-36 i PIT-36L,
  • PIT-ZG − informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym, stanowiąca załącznik do zeznań: PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39.

Trzy pierwsze wzory, określone w załącznikach 1–3 (PIT-40, PIT-37, PIT-36) mają zastosowanie do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2015 roku. Kolejne 9 wzorów (PIT-38, PIT-36L, PIT-39 oraz ww. załączniki do deklaracji) należy stosować do dochodów uzyskanych (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2014 r. Trzy ostatnie wzory, określone w załącznikach 13–15 (PIT-40, PIT-37, PIT-36), mają zastosowanie w roku podatkowym 2014.

B. Opar
Źródło: www.rcl.gov.pl