Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Od 1 stycznia 2015 r. wzrasta płaca minimalna

Od 1 stycznia 2015 r. wzrasta płaca minimalna

0
Od 1 stycznia 2015 r. wzrasta płaca minimalna

Najniższa ustawowo gwarantowana pensja z początkiem nowego roku wzrośnie o 70 zł brutto. Minimalne wynagrodzenie, którego kwota ogłoszona została w rozp. RM z dn. 11.09.2014 r. (Dz.U. z 2014 poz. 1220), w 2015 r. osiągnie poziom 1750 zł brutto.

 

Minimalne wynagrodzenie „na rękę”

Wynagrodzenie netto to kwota wypłacana pracownikowi po dokonaniu odliczeń składkowo-podatkowych. Na jej wysokość mają wpływ koszty uzyskania przychodu oraz kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy.

Składki ubezpieczeniowe są finansowane częściowo przez pracownika i w części przez pracodawcę. Dla ustalenia wysokości wynagrodzenia do wypłaty istotne znaczenie mają składki potrącane z pensji pracownika. W 2015 roku nie ulegają zmianie procentowe stawki składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – w części finansowanej przez pracownika wynoszą one:

 • składka emerytalna – 9,76%,
 • składki rentowe – 1,5%,
 • składka chorobowa – 2,45%,
 • składka zdrowotna do pobrania z pensji – 9%,
 • składka zdrowotna odliczana od podatku – 7,75%.

Nie ulegają zmianie również koszty uzyskania przychodu. W 2015 roku – tak jak dotychczas – będą wynosiły:

 • 111,25 zł miesięcznie – gdy podatnik uzyskuje przychody od jednego zakładu pracy (są to tzw. koszty podstawowe),
 • 139,06 zł miesięcznie – gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie otrzymuje dodatku za rozłąkę (są to tzw. koszty podwyższone).

W roku 2015 nie zmieni się także skala podatkowa. Osoby osiągające w roku podatkowym dochody nieprzekraczające kwoty 85 528 zł zapłacą podatek w wysokości 18% minus kwota zmniejszająca podatek – 556,02 zł, natomiast osoby osiągające w roku podatkowym dochody przekraczające 85 528 zł zapłacą podatek w wysokości 14 839,02 zł plus 32% nadwyżki ponad 85 528 zł.

Poniżej zamieszczamy wyliczenie wysokości minimalnego wynagrodzenia do wypłaty dla pracownika zatrudnionego na pełnym etacie, który złożył oświadczenie na formularzu PIT-2, upoważniające pracodawcę do stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek w wysokości 46,33 zł (556,02 ´ 1/12), przy zastosowaniu podstawowych kosztów uzyskania przychodów.

Aby ustalić wynagrodzenie netto dla pracownika otrzymującego minimalną pensję w wysokości 1750 zł brutto, należy od tej kwoty odliczyć:

» 170,80 zł składki na ubezpieczenie emerytalne, czyli 1750 zł x 9,76%,

» 26,25 zł składki na ubezpieczenie rentowe, czyli 1750 zł x 1,5%,

» 42,88 zł składki na ubezpieczenie chorobowe, czyli 1750 zł x 2,45%,

co razem daje 239,93 zł,

» 135,91 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne, czyli (1750 zł – 239,93 zł) x 9%,

» 88 zł zaliczki podatkowej od najniższego wynagrodzenia (po odliczeniu składki zdrowotnej i zaokrągleniu), ustalonej w następujący sposób:

 • 1510,08 zł (podstawa opodatkowania) – 111,25 zł (koszty uzyskania przychodu) = 1398,83 zł; po zaokrągleniu 1399 zł;
 • 1399 zł x 18% – 46,33 zł = 205,49 zł;
 • 205,49 zł – 117,03 zł (składka zdrowotna stanowiąca 7,75% podstawy wymiaru) = 88,46 zł; po zaokrągleniu 88 zł.

Wynagrodzenie netto wyniesie:
1750 zł – (239,93 zł + 135,91 zł + 88 zł) = 1286,16 zł

 

Wynagrodzenie minimalne w 1. roku pracy

Minimalne wynagrodzenie dla pracowników w pierwszym roku ich pracy może być niższe niż płaca minimalna – mianowicie może wynosić 80% kwoty „ogólnego” wynagrodzenia minimalnego. Zapis pozwalający na wypłacanie niższej pensji osobom rozpoczynającym pracę zawarto w art. 6 ust. 2 ustawyz dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.).

Kwota minimalnego wynagrodzenia dla tej grupy pracowników wzrasta w 2015 roku o 56 zł, co oznacza, że wyniesie 1400 zł brutto (w roku 2014 było to 1344 zł).

Poniżej zamieszczamy wyliczenie pensji netto dla pracownika w pierwszym roku pracy, przy zastosowaniu analogicznych założeń do tych, które przedstawione zostały powyżej.

Aby ustalić wynagrodzenie netto dla pracownika otrzymującego minimalną pensję w wysokości 1400 zł brutto, należy od tej kwoty odliczyć:

» 136,64 zł składki na ubezpieczenie emerytalne, czyli 1400 zł x 9,76%,

» 21,00 zł składki na ubezpieczenie rentowe, czyli 1400 zł x 1,5%,

» 34,30 zł składki na ubezpieczenie chorobowe, czyli 1400 zł x 2,45%,

co razem daje 191,94 ,

» 108,73 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne, czyli (1400 zł – 191,94 zł) x 9%,

» 52 zł zaliczki podatkowej od najniższego wynagrodzenia (po odliczeniu składki zdrowotnej i zaokrągleniu), ustalonej w następujący sposób:

 • 1208,06 zł (podstawa opodatkowania) – 111,25 zł (koszty uzyskania przychodu) = 1096,81 zł; po zaokrągleniu 1097,00 zł;
 • 1097 zł x 18% – 46,33 zł = 151,13 zł;
 • 151,13 zł – 93,62 zł (składka zdrowotna, stanowiąca 7,75% podstawy wymiaru) = 57,51 zł; po zaokrągleniu 58 zł.

Wynagrodzenie netto dla pracownika w 1. roku pracy:
1400 zł – (191,94 zł + 108,73 zł + 58 zł) = 1041,33 zł

B. Opar