Strona główna ZUS Zasiłki i świadczenia Od 1 stycznia 2015 r. zmienią się wzory wniosków o wydanie EKUZ

Od 1 stycznia 2015 r. zmienią się wzory wniosków o wydanie EKUZ

0
Od 1 stycznia 2015 r. zmienią się wzory wniosków o wydanie EKUZ

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od dnia 1 stycznia 2015 r. zmianie ulegają wnioski o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

 

Zmiana wynika z nowelizacji art. 2 oraz art. 5 ust. 3 lit a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr. 164 poz. 1027 z późn. zm.), w wyniku której rozszerzono grupę świadczeniobiorców uprawnionych do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zmieniono definicję członka rodziny.

Na stronie internetowej NFZ udostępniono następujące wzory wniosków:

  • wzór wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym państwie UE/EFTA (wyjazd turystyczny);
  • wzór wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dla osób wskazanych w art. 2 ust. 1, pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz.1027 z późn. zm);
  • wzór wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dla osób wyjeżdżających w związku z pracą, nauką, studiami lub poszukiwaniem pracy przez bezrobotnych oraz dla pracowników konsularnych i dyplomatycznych.

Źródło: www.nfz.gov.pl